Monsanto Mission Management

Advisering

Het is goed om regelmatig iemand mee te laten kijken met je beleid: klopt de uitgezette koers nog steeds? Doen we de goede dingen goed en bereiken we ons juiste publiek? Ik denk graag mee met zulke strategische vragen en beweeg mij als luis in de pels om de inzichten aan te scherpen. Analyses en aanbevelingen leg ik neer in een goed leesbare rapportage.

Haags Theaterhuis

Bij Haags Theaterhuis bracht ik als kwartiermaker samen met de docenten een beweging tot stand om de basis te leggen voor een afdeling cultuureducatie. Diversiteit en inclusie identificeerde ik als het DNA van Haags Theaterhuis. Dit maakten wij samen tot missie van de afdeling: voor het aanbod, het team en voor de scholen waaraan HTH zijn producten aanbiedt.

Studio 52nd

Bij Studio 52nd adviseerde ik de directie over de koers van de organisatie in relatie tot de persoonlijke doelen van de leiding in een beknopt traject. Deze opdracht hield het midden tussen organisatie-advies en coaching. Een teamdag onder mijn leiding was het slotstuk van deze opdracht: de opgedane inzichten werden door het team in nieuwe plannen geïmplementeerd.