Musea: bent u Putters proof?

Musea voor Mensen. Het rapport dat de commissie Putters op 9 oktober 2014 presenteerde op het Museumcongres in Leeuwarden heeft een duidelijke focus. Musea moeten zich richten op het bepalen van hun identiteit en authenticiteit. En zij moeten deze identiteit bewust inzetten in de dialoog met hun omgeving.

“Wie alles doet, excelleert in niemands aandachtsgebied.” Een citaat uit het rapport. Focus op een helder profiel is belangrijk om de juiste signatuur steeds kracht bij te zetten. Dat betekent keuzes maken. Die eigenheid levert vervolgens betere mogelijkheden voor fondsenwerving: ‘als het klikt met een sponsor, dan klikt het beter”.

Vanuit die eigenheid kan het museum ook een heldere positie verwerven binnen zijn maatschappelijke omgeving. Daarvoor is continue dialoog nodig, en samenwerking op verschillende fronten en niveaus met partners, bedrijfsleven en stakeholders. Dit alles vraagt om een bewuste strategie.

Hoe ‘Putters-proof’ is uw museum?
Want dit is precies waar Monsanto Mission Management u bij kan helpen. Scherpte en verdieping geven aan de eigen missie. De oriëntatie op de omgeving (lokale overheid, politiek, bedrijfsleven, fondsen) omzetten in een doelbewuste strategie. Vaststellen van ambitieuze doelen. Werken aan draagvlak als vast onderdeel van die strategie.

Heeft u er behoefte aan om even met iemand te sparren? Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Musea voor Mensen