Consultancy

Waarvoor ben ik op aarde, welk concept kan het hart van mijn instelling verbinden met de buitenwereld, welke sterkten buit ik uit, kan ik zwaktes verbeteren of elimineren? Missie, visie en ambities vormen het fundament van een strategisch bouwplan, waarvan concept-ontwikkeling en positionering deel uitmaken.

Interactief bouwplan

In een tweedaagse sessie komt u zelf (met uw MT, of andere groep) tot antwoorden op uw vragen. Ik bereid mij inhoudelijk uitgebreid specifiek voor op uw instelling en uw vragen. Daardoor leid ik u via de kernpunten naar het verlangde resultaat.

Strategisch bouwadvies

Op basis van desk research en interviews met personen binnen en buiten uw instelling kom ik tot sterkte- en zwakteanalyse, omgevings- en bedrijfsmatige analyse. Deze analyses vormen de grondslag voor mijn advies over missie en visie, strategie, conceptontwikkeling en positionering.

Begeleiding bij de bouw

Ik bied begeleiding bij het bereiken van de gestelde prioriteiten binnen het voorgenomen tijdpad en bij het vergroten van de slagkracht om tot de verlangde resultaten te komen.