Een nieuwe lente…

Een nieuwe lente…

 

In het voorjaar was daar ineens het grote nieuws. Na 35 jaar zou de mythische ster weer gaan optreden: Kate Bush. Destijds was ze al volstrekt origineel, en door de jaren heen bleef ze zich autonoom ontwikkelen in haar muziek. Al die jaren betrad ze nooit weer het podium. Na haar eerste en enige tournee beperkte Kate Bush zich tot het uitbrengen van nieuwe albums. Ik was een van de gelukkigen die een kaartje had bemachtigd voor de unieke concertreeks van Kate Bush in Londen. De recensies bevestigen het: Bush heeft voor zichzelf opnieuw de lat heel hoog gelegd en het popconcert een heel nieuwe dimensie gegeven. Haar songs waren gezet in een doorlopend verhaal dat met videobeeld, decors en kostuums werd tot een muziektheater dat verraste, boeide en ontroerde. Een nieuwe standaard is gezet voor het popconcert. Voor (culturele) instellingen die dagelijks bezig zijn met het uiting geven aan hun missie en hun bedrijfsvoering, ligt het minder voor de hand om zichzelf zo totaal opnieuw te kunnen uitvinden. Maar ook dan is periodiek vernieuwen noodzaak. Van tijd tot tijd ‘op de hei’ om je te oriënteren op trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Opnieuw onderzoeken hoe je positie is binnen de sector en binnen jouw gemeente of regio. Of hoe je stakeholders tegen je aankijken. Met dit soort informatie kun je nieuwe ambities bedenken en formuleren. Periodiek missie en visie tegen het licht houden is dus belangrijk om nieuwe impulsen te geven aan de organisatie. Dat geeft nieuwe energie. Een energie waarin je mensen kunt meenemen!