Wie ik ben

Bestuurder, project- en communicatiemanager, jurist en (vrijwel) kunsthistorica, boegbeeld en inspirator. Een visie tastbaar maken, iets tot stand brengen, mensen meenemen, samen resultaten bereiken: dat is wat ik breng. Daarbij zet ik mijn denkkracht en creativiteit in. Ik heb een brede ervaring opgedaan bij verschillende overheden en bij culturele instellingen. Mijn passie voor cultuur leef ik uit door concert- en theaterbezoek, door zingen in koren en door het besturen van culturele instellingen. Mijn betrokkenheid bij de maatschappij geef ik onder meer vorm door mijn lokale politieke activiteiten (PvdA).

Bekijk mijn LinkedIn

Ervaring

Monsanto Mission Management
Historisch Centrum Het Markiezenhof (2014):
Missie, visie, strategie, positionering.
Stichting aangepast Lezen (2014):
Positionering, strategie, marketing, organisatie-advies marketingafdeling.
Stadspodia Leiden (2013/14):
Strategische advisering, advies inrichting vriendenstichting.

Projectmanagement  Innovatie-estafette 2011, TerrAgenda 2012, Webfaciliteit Duurzaam Inkopen 2010

Missie-, visie- en huisstijltrajecten  Concert- en congresgebouw De Doelen 2001, Onafhankelijk Toneel 2003, Nationaal Restauratiefonds 2008

Strategische advisering  bij de overheid Ministerie van VROM 2006 – 2010, Bestuursdienst Amsterdam 1999 – 2001, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1990 – 1999

Toezicht  Nationaal Restauratiefonds (NRF), Adviesraad van het Fonds voor de Podiumkunsten, Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA)

Gespreksleiding  Gespreksleider Netwerkdiner Kunstbeleid en diversiteit (Binoq/Atana, 6 november 2014), dagvoorzitter 1e Nationale Monumentencongres 2012 (600 deelnemers), gespreksleider openbaar debat Ruimte voor Amateurkunst 2010