Monsanto Mission Management

Zelf-evaluatie

De Governance Code Cultuur bepaalt dat ieder bestuur of raad van toezicht eenmaal per drie jaar zijn eigen functioneren evalueert onder begeleiding van een extern adviseur. De Code brengt een grote hoeveelheid aan aandachtspunten of verplichtingen mee voor toezichthouders. Ik begeleid kleinere instellingen met een bestuur in het creëren van overzicht en het markeren van prioriteiten en verbeterpunten. Praktisch, persoonlijk, doelgericht en in een prettige sfeer.

De Noordelingen, Groningen: sessie zelfevaluatie bestuur.