Monsanto Mission Management

Schrijven

Een nieuwe visie, nieuw beleid, nieuwe plannen. Altijd is het nodig anderen te overtuigen met het geschreven woord. Als schrijver van conceptuele stukken ben ik helder, maar schuw ik mooie taal niet. Ik richt mij op de lezersgroep waarvoor het stuk is bedoeld. Mijn stijl wordt herkend in artikelen en columns, en in beleidsstukken.

Kijk op de pagina Columns, artikelen en interviews voor een kleine proeve van mijn schrijverschap.