Monsanto Mission Management

Columns, artikelen en interviews

Soms roer ik mij in de krant met een mening. Soms word ik geïnterviewd. Op deze pagina vind je een verzameling van mijn ‘mediamomenten’ van de laatste jaren.

Hoe zeker ben je van die sterke democratie als je Rachid, Kwame, Fatima of Nazeera bent?

Het woord als zwaard. Met repliek, telkens weer, de democratie verdedigen. Huibert van Noord betoogt in een ingezonden brief dat dát het wezen is van een sterke democratie. Niks monddood maken van mensen, omroepen of partijen. Hij reageert op Volkskrant-journalist Peter Giesen, die stelt dat een principiële stellingname weerbaarheid en zelfvertrouwen van de democratie versterkt.

Lees meer »

Hoge huur voor theaters en buurthuizen? Geef voorrang aan het maatschappelijk belang

Lang was het een vies woord, een door opponenten vergeefs uitgesproken verlangen, nu een aarzelend besef van onmacht: visie. Hoe ontwikkel je een wenkende en veilige toekomst voor alle burgers in ons land, hoe zie je de samenleving waaraan je wilt bouwen? Lang werden wij geregeerd door een benauwd mantra dat dicteerde dat maatschappelijk welzijn gelijk is aan economische groei; dat waarde gelijk is aan geld. Lang werden zachte waarden, waarden die verbindend zijn voor onze samenleving, voor ons als mensen ontkend.

Lees meer »

Tegenspraak hoort nog niet bij de ambtelijke cultuur, maar in Amsterdam gloort hoop

Het kan dus wel. Maar je moet met ten minste achthonderd zijn om het te durven: tegenspraak leveren in een ambtelijke organisatie. Deze week bleek dat achthonderd Amsterdamse ambtenaren een brief hebben ondertekend waarin ze zeggen zich niet te kunnen verenigen met het klimaatbeleid van hun stad. Zij willen dat Amsterdam vooroploopt bij het vinden van oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.
Het Gemeentelijk Managementteam is met de ambtenaren in gesprek; de wethouder Duurzaamheid steunt de oproep.

Lees meer »

Moving stories | Museum het Valkhof

Keti Koti 2021

Interview De Volkskrant – 30-06-2021

pdf download (1,5 mb)

Keti Koti 2021

Artikel Telegraaf

Keti Koti

Artikel